Wszystko na temat zachowku

testament

W przypadku śmierci najbliższej osoby, jeśli nie zostawiła ona testamentu albo podział majątku wydaje się niesprawiedliwy, osobom najbliższym zmarłego należy się zachowek. Złożenie pozwu o zachowek umożliwi krewnym, których pominięto w testamencie lub otrzymali część spadku nierówną w stosunku do pozostałych spadkobierców, dochodzić swoich praw.

Komu przysługuje zachowek?

O przyznanie zachowku ubiegać się może najbliższa zmarłemu rodzina. Będą to małżonkowie lub rodzice spadkodawcy, a także zstępni. Zstępnymi są dzieci lub wnuki, czyli osoby pokrewne w prostej linii. W przypadku małżonków warunkiem jest to, że podczas śmierci jednego z nich małżeństwo musiało wciąż trwać, nie mogli być w trakcie separacji lub rozwodu. Jeśli chodzi o rodziców zmarłej osoby to starać się oni mogą o zachowek jedynie wtedy, gdy zmarły nie pozostawił po sobie zstępnych oraz mają oni prawo do dziedziczenia, na równo z rodzeństwem lub małżonkiem.

Osoby wykluczone z możliwości starania się o zachowek

W niektórych przypadkach nie wystarczy być krewnym w pierwszej linii, aby starać się o zachowek. Nie mają prawa do niego osoby, które z jakichś powodów są niegodne dziedziczenia, odrzuciły spadek lub zostały wydziedziczone przez spadkodawcę lub same, dobrowolnie zrzekły się dziedziczenia. W każdym przypadku testament można podważyć, ale proces ten może trwać latami.

Od czego zależy wysokość zachowku?

Kwota zachowku zależy głównie od osoby, która się o niego ubiega. Kodeks Cywilny jasno określa, że wszystkie osoby zstępne, małoletnie albo trwale niezdolne do pracy mogą starać się aż o dwie trzecie wartości spadku, natomiast pozostałe osoby o zachowek w wysokości połowy masy spadkowej. W przypadku dziedziczenia spadkowego cały udział spadkowy dotyczy sytuacji, kiedy osoba zmarła nie pozostawiła testamentu. Dziedziczenie ustawowe to czynność, która pozwala na podział majątku i wszystkich obowiązków i praw z nim związanych sprawiedliwie pomiędzy krewnych z pierwszej linii.

Osoby zobowiązane do wypłaty zachowku

Do wypłacenia zachowku zobowiązani są przede wszystkim spadkobiercy, osoby obdarowane przez osobę zmarłą darowizną, a także zapisobiorcy windykacyjni. Zachowek uzyskuje się poprzez postępowanie sądowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Chcesz napisać dla nas tekst?

Skontaktuj się z nami
Kategorie