Rozwód z orzeczeniem o winie a opieka nad dzieckiem

Doświadczenie z sali rozpraw sądu rodzinnego pokazuje, że rozwód z orzeczeniem o winie przeważnie wiąże się z dużą temperaturą sporu pomiędzy małżonkami. To z kolei przekłada się na sprawowanie opieki nad wspólnymi dziećmi, która staje się po prostu trudna i wymagająca osiągania wielu kompromisów. Jednak ustalenie kwestii tego, kto jest winnym rozpadu pożycia, nie przekłada się w prosty sposób na zasady sprawowania opieki nad dziećmi.

Liczy się dobro dziecka

Rozwód Warszawa staje się wręcz codzienną rzeczywistością wielu sądów rodzinnych. Statystyki są tu jednoznaczne: z każdym rokiem rośnie odsetek rozwodzących się małżeństw. Zwiększa się także liczba spraw rozwodowych z orzeczeniem o winie, a więc takich, w których sąd rozstrzyga który z małżonków i w jakim zakresie jest winny rozkładu pożycia. Warto tu przypomnieć, że małżonkowie mają prawo zrezygnować z orzekania o winie. Wówczas sąd pomija tę kwestię, co pozwala dużo szybciej przeprowadzić rozwód.

Jeżeli jednak małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd w wyroku rozwodowym zawsze ustali zasady sprawowania nad nimi opieki. Kwestii tej po prostu nie można pominąć. Przy czym prawem rodziców jest dokonanie ustaleń co do zasady opieki. Dojście do porozumienia i jego spisanie obliguje sąd do wzięcia pod uwagę tych ustaleń. W takich okolicznościach to rodzice zyskują decydujący wpływ na to, w jaki sposób będą opiekować się swoimi dziećmi. Zawsze trzeba mieć tu na względzie dobro dziecka, a nie wygodę czy interesy rodziców. To właśnie dobrem dziecka ma obowiązek kierować się sąd, rozstrzygając o opiece nad dzieckiem.

Wina nie wpływa na opiekę nad dzieckiem

Teoretycznie wina za rozkład pożycia oraz zasady sprawowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie to dwa osobne zagadnienia. Nawet rodzic w całości winny rozkładu pożycia nie traci władzy rodzicielskiej i związanych z nią praw oraz obowiązków w zakresie wychowania dzieci. Tylko orzeczenie ograniczające bądź pozbawiające rodzica jego władzy może coś zmienić w tym zakresie. Jednak nierzadko okoliczności, ze względu na które rozpadło się małżeństwo, rzutują także na kwestie opieki nad dzieckiem. Może się zdarzyć, że – przykładowo – małżonek dopuszczający się przemocy domowej bądź uzależniony od alkoholu powinien mieć także ograniczoną władzę rodzicielską. A nawet być jej zupełnie pozbawionym.

Poza tym najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest pozostawianie dziecka „na co dzień” z matką oraz ustalanie zasad kontaktowania się z nim przez ojca. Jednak takie rozwiązanie również nie powoduje, iż ojciec – czy też matka, gdyby dziecko pozostało przy ojcu – traci swoje prawa. Wszystkie ważniejsze sprawy z życia dziecka muszą być z nim uzgodnione, może on także wpływać na wychowanie dziecka. Jeżeli rodzicom nie uda się dojść do porozumienia – co jest częstym zjawiskiem przy rozwodzie z orzekaniem o winie, z którym przeważnie łączą się silne emocje – sporne kwestie rozstrzyga sąd. Przed nim zaś każdy z rodziców musi odpowiednio umotywować swoje stanowisko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Chcesz napisać dla nas tekst?

Skontaktuj się z nami
Kategorie